Організаційно-розпорядчі документи

Деталі
Організаційно-розпорядчий документ Реквізити PDF /URL
Наказ Координаційного центру "Про внесенню змін до Порядку застосування системи електронних закупівель" від 30 листопада 2016 року №192

від 30.11.2016
№192

Наказ Координаційного центру "Питання розвитку довiдково-iнформацiйної платформи правових консультацiй WikiLegalAid" від 09 листопада 2016 року №190

від 09.11.2016
№190

Наказ Координаційного центру "Про затвердження Плану заходів з запровадження рекомендацій Рахункової палати, наданих за результатами аудиту ефективності використання бюджетних коштів" від 10 жовтня 2016 року №464-аг

від 10.10.2016

№464-аг

Наказ Координаційного центру "Про внесення змін до наказу Координаційного центру з надання правової допомоги від 25липня 2016 року № 175" від 27.09.2016
№186
Наказ Координаційного центру "Про затвердження квалiфiкацiйних вимог до працiвникiв структурних пiдроздiлiв мiсцевих центрiв з надання безоплатної вторинної правової допомоги" вiд 27 вересня 2016 року №184

від 27.09.2016
№184

Наказ Координаційного центру "Про затвердження квалiфiкацiйних вимог до працiвникiв структурних пiдроздiлiв регiональних центрiв з надання безоплатної вторинної правової допомоги" вiд 27 вересня 2016 року №183

від 27.09.2016
№183

Наказ Координаційного центру "Про внесения змiн до наказу Координацiйного центру з надання правової допомоги вiд 12 травня 2015 року №151" вiд 27 вересня 2016 року №182

від 27.09.2016
№182

Наказ Координаційного центру "Про затвердження Типових положень про структурнi пiдроздiли мiсцевих центрiв з надання безоплатної вторинної правової допомоги та визнання такими, що втратили чиннiсть, деяких наказiв Координацiйного центру з надання правової допомоги" від 22 вересня 2016 року №181

від 22.09.2016
№181

   word   word

word   word

word   word   word

Наказ Координаційного центру "Про затвердження Положення про встановлення надбавок, доплат, здійснення преміювання та надання матеріальної допомоги працівникам територіальних відділень Координаційного центру з надання правової допомоги - регіональних та місцевих центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги" від 31 серпня 2016 року №178

від 31.08.2016
№178

Наказ Координаційного центру "Про затвердження Порядку організації оперативного планування та моніторингу діяльності Координаційного центру з надання правовоїдопомоги та його територіальних відділень" від 25 липня 2016 року №175

від 25.07.2016
№ 175

  
Наказ Координаційного центру "Про внесення змін до деяких наказів Координаційного центру з надання правової допомоги" від 20 липня 2016 року №170

від 20.07.2016
№ 170

Наказ Координаційного центру "Про приведення Порядку проведення конкурсу з відбору кандидатів на посади керівників бюро правової допомоги у відповідність до Положення про центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги" від 12 липня 2016 року №169 

від 12.07.2016
№ 169

Наказ Координаційного центру "Про внесення змін у додатки до наказу Координаційного центру з надання правової допомоги від 26 травня 2016 року № 220-аг"

від 02.07.2016
№ 297-аг

Наказ Координаційного центру "Про внесення змін до Порядку проведення конкурсу з відбору кандидатів на посади керівників бюро правової допомоги"

від 16.06.2016
№ 106

Наказ Координаційного центру "Про внесення змін до Типового Положення про бюро правової допомоги"

від 15.06.2016
№ 105

Наказ Координаційного центру "Про затвердження регламенту роботи керівної ради регіональних та відповідних місцевих центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги" від 03.06.2016
№ 44
  word  word
Наказ Координаційного центру "Про затвердження Порядку особистого прийому громадян у Координаційному центрі з надання правової допомоги" від 31.05.2016
№ 43
Наказ Координаційного центру "Про затвердження складу комісій конкурсу з відбору кандидатів на посади керівників бюро правової допомоги" від 26.05.2016
№ 220-аг
Наказ Координаційного центру "Про внесення змін до Порядку застосування системи електронних закупівель" від 28.04.2016
№ 31
Наказ Координаційного центру "Про внесення змін до Порядку проведення конкурсу з відбору кандидатів на посади керівників бюро правової допомоги" від 27.04.2016
№ 29
Наказ Координаційного центру "Про затвердження кваліфікаційних вимог до керівників бюро правової допомоги"

від 31.03.2016
№ 27

Наказ Координаційного центру "Про затвердження Типового положення про бюро правової допомоги" (із змінами, внесеними наказом Координаційного центру від 15.06.2016 № 105)

від 31.03.2016
№ 26

Наказ Координаційного центру "Про проведення конкурсу з відбору кандидатів на посади керівників бюро правової допомоги" (із змінами, внесеними наказомКоординаційного центру від 27.04.2016 № 29 та наказом Координаційного центру від 16.06.2016 № 106)

від 31.03.2016
№ 25

Наказ Координаційного центру "Про внесення змін до Порядку застосування системи електронних закупівель" 

від 12.03.2016

№ 21

Наказ Координаційного центру "Про затвердження Порядку застосування системи електронних закупівель"

від 26.02.2016

№ 11

Наказ Міністерства юстиції «Питання оптимізації системи безоплатної вторинної правової допомоги»

від 19.02.2016 
№479/5

Наказ Міністерства юстиції «Про реформування територіальних органів Міністерства юстиції України та розвиток системи надання безоплатної правової допомоги»

від 25.12.2015 
№2748/5

Наказ Координаційного центру «Про оприлюднення оперативної інформації щодо видання доручень адвокатам, які надають безоплатну вторинну правову допомогу, оплату їх послуг та відшкодування витрат» від 31.12.2015 
№ 308
Наказ Координаційного центру «Про затвердження Інструкції для працівника відділу забезпечення роботи контактного центру системи безоплатної вторинної правової допомоги регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги щодо прийняття, оброблення та переадресації телефонних дзвінків» від 29.09.2015 
№ 201
Наказ Координаційного центру «Про затвердження Типового положення про відділ забезпечення роботи контактного центру системи безоплатної вторинної правової допомоги регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги» від 17.09.2015 
№ 199
Наказ Координаційного центру «Про затвердження кваліфікаційних вимог до працівників відділу забезпечення роботи контактного центру системи безоплатної вторинної правової допомоги регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги» від 17.09.2015 
№ 198
Наказ Міністерства юстиції «Про проведення конкурсу з відбору адвокатів, які залучаються до надання безоплатної вторинної правової допомоги» від 19.08.2015 
№ 224/7
Наказ Координаційного центру «Про затвердження графіків роботи регіональних та місцевих центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги» від 27.07.2015 
№ 189
Наказ Координаційного центру «Про затвердження змін до Положення про встановлення надбавок, доплат, здійснення преміювання та надання матеріальої допомоги працівникам територіальних відділень Координаційного центру з надання правової допомоги - регіональних та місцевих центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги» від 16.07.2015 
№ 186
Наказ Координаційного центру «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо організації надання безоплатної вторинної правової допомоги місцевими центрами з надання безоплатної вторинної правової допомоги» від 26.06.2015 
№ 160
Наказ Координаційного центру «Про затвердження Порядку обміну інформацією між регіональними, місцевими центрами з надання безоплатної вторинної правової допомоги та Координаційним центром з надання правової допомоги» від 25.06.2015 
№ 158
Наказ Координаційного центру «Про затвердження кваліфікаційних вимог до керівників структурних підрозділів регіональних та місцевих центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги» від 11.06.2015 
№ 154
Наказ Координаційного центру «Про затвердження Типових положень про структурні підрозділи місцевих центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги» від 21.05.2015 
№ 153
Наказ Координаційного центру «Деякі питання проведення конкурсу претендентів на посади начальників відділів взаємодії з суб′єктами надання безоплатної первинної правової допомоги місцевих центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги» від 20.05.2015 
№ 152
Наказ Координаційного центру «Про затвердження Типових положень про структурні підрозділи регіональних центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги» від 12.05.2015 
№ 151
Наказ Координаційного центру «Про затвердження типової структури регіональних центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги» від 12.05.2015 
№ 150
Наказ Координаційного центру «Питання організації моніторингу дотримання адвокатами стандартів якості надання безоплатної вторинної правової допомоги у кримінальному процесі» від 06.04.2015 
№ 136
Наказ Координаційного центру «Про затвердження Порядку звернення центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги до комісій з оцінювання якості, повноти та своєчасності надання адвокатами безоплатної правової допомоги» від 01.04.2015 
№ 135
Наказ Координаційного центру «Про затвердження типової структури місцевих центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги» від 01.05.2015 
№ 132
Наказ Координаційного центру «Про затвердження Положення про встановлення надбавок, доплат, здійснення преміювання та надання матеріальної допомоги працівникам територіальних відділень Координаційного центру з надання правової допомоги — регіональних та місцевих центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги» від 01.04.2015 
№ 130
Наказ Координаційного центру «Деякі питання проведення конкурсу претендентів на посади директорів місцевих центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги» від 13.03.2015 
№ 8
Наказ Міністерства юстиції «Питання розвитку системи безоплатної вторинної правової допомоги» від 10.03.2015 
№ 331/5
Наказ Міністерства юстиції «Про проведення конкурсу з відбору адвокатів, які залучаються до надання безоплатної вторинної правової допомоги» від 06.02.2015 
№44/7
Наказ Координаційного центру «Про ведення статистичного спостереження за наданням безоплатної вторинної правової допомоги в Україні» від 03.02.2015 
№4
Наказ Міністерства юстиції «Про затвердження плану заходів щодо розвитку системи надання безоплатної правової допомоги» від 31.12.2014 
№287/7
Наказ Координаційного центру «Про оприлюднення оперативної інформації щодо видання доручень адвокатам, які надають безоплатну вторинну правову допомогу, оплату їх послуг та відшкодування витрат» від 26.12.2014 
№ 34
Наказ Координаційного центру «Питання видання доручень центрами з надання безоплатної вторинної правової допомоги» від 25.12.2014 
№ 33
Наказ Міністерства юстиції «Про проведення конкурсу з відбору адвокатів, які залучаються до надання безоплатної вторинної правової допомоги» від 09.09.2014 
№ 182/7
Наказ Координаційного центру «Про оприлюднення оперативної інформації щодо видання доручень адвокатам, які надають безоплатну вторинну правову допомогу, оплату їх послуг та відшкодування витрат» від 01.08.2014 
№ 25
Наказ Міністерства юстиції «Про внесення змін до Переліку питань для тестування претендентів під час другого етапу конкурсу з відбору двокатів, які залучаються до надання безоплатної вторинної правової допомоги» від 24.03.2014 
№ 562/5
Наказ Міністерства юстиції «Про проведення конкурсу з відбору адвокатів, які залучаються до надання безоплатної вторинної правової допомоги» від 24.02.2014 
№ 39/7
Наказ Координаційного центру «Деякі питання прийняття та оброблення центрами з надання безоплатної вторинної правової допомоги повідомлень про випадки затримання осіб від 30.08.2013 
№ 35
Наказ Координаційного центру «Питання прийняття та оброблення телефонних дзвінків, що надходять на телефонні лінії системи безоплатної вторинної правової допомоги» зі змінами, внесеними наказом від 30.08.2013 № 35 від 31.01.2013 
№ 2
Наказ Координаційного центру «Окремі питання видання та скасування центрами з надання безоплатної вторинної правової допомоги доручень для підтвердження повноважень захисника у кримінальному провадженні» від 25.07.2013 
№ 31
Наказ Міністерства юстиції «Про проведення конкурсу з відбору адвокатів, які залучаються до надання безоплатної вторинної правової допомоги» від 25.07.2013 
№ 752/7
Наказ Міністерства юстиції «Про проведення конкурсу з відбору адвокатів, які залучаються до надання безоплатної вторинної правової допомоги» від 31.01.2013 
№ 190/5
Наказ Координаційного центру «Про затвердження форм доручень та журналів реєстрації центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги» від 27.12.2012 
№ 37
Наказ Міністерства юстиції «Про проведення конкурсу адвокатів, які залучаються до надання безоплатної вторинної правової допомоги» від 15.10.2012 
№ 1516/5
Наказ Міністерства юстиції «Про утворення центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги» від 02.07.2012 
№ 968/5
Наказ Міністерства юстиції «Про утворення робочої групи з удосконалення законодавства про безоплатну правову допомогу» від 31.01.2012 
№ 86/7
План утворення системи установ, уповноважених законом на надання безоплатної вторинної правової допомоги, на ІІ півріччя 2012 року від 06.07.2012
Графік проведення конкурсу адвокатів, які залучаються до надання безоплатної правової допомоги, затверджений першим заступником Міністра юстиції І. Ємельяновою від 19.03.2012
«Наказ Мінстерства юстиції «Про проведення конкурсу адвокатів, які залучаються до надання безоплатної вторинної правової допомоги» від 15.03.2012 
№ 409/5
Роз'яснення та рекомендації щодо виконання окремих пунктів Плану реалізації у 2012 році постанови Кабінету Міністрів України від 28.12.2011 № 1362 від 20.02.2012 
№ 25-126
План реалізації у 2012 році постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2011 року № 1362 «Про затвердження Порядку і умов проведення конкурсу та вимог допрофесійного рівня адвокатів, які залучаються до надання безоплатної вторинної правової допомоги» від 14.02.2012
   
   
   
Юридичні консультації Міністра юстиції України Павла Петренка
   
kc
   
ГРАФІК ПРИЙОМУ ГРОМАДЯН
   
ATO ATO memory ATO banner map info 1 ATO banner map info 2 ATO banner map info 3 ATO banner map info 4 ATO banner map info 5
   
Infografika
   
Digest
   
DNA 219x116
   

Кількість переглядів сайту  

129349
Сьогодні
Учора
Цього тижня
Минулого тижня
У цьому місяці
Минулого місяця
Усього
1018
746
2732
76691
28535
31428
129349

Ваш IP: 54.145.81.105
Час: 2017-04-26 22:31:16
   
Яндекс.Метрика
   
© 2014-2016 Регіональний центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Херсонській області | При використанні матеріалів сайту посилання обов'язкове