Регіональний центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Херсонській області оголошує про 3 вакансії

Деталі

New Vacancy

Запрошуємо долучитися до команди системи безоплатної правової допомоги в Україні! Регіональний центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Херсонській області оголошує про вакансії на 3 посади.

Усім зацікавленим потенційним кандидатам необхідно надіслати на адресу [email protected] своє резюме або подати заявку у мережі Фейсбук за посиланнями відповідних посад.

За результатами розгляду резюме претендентів буде запрошено на інтерв'ю. Призначення на посаду відбуватиметься відповідно до законодавства про працю України.

Функціональні обов’язки:

 • забезпечує розгляд звернень осіб, засуджених до покарання у вигляді позбавлення волі, тримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців або обмеження волі, про надання безоплатної вторинної правової допомоги;
 • забезпечує видання доручень адвокатам для надання безоплатної вторинної правової допомоги суб’єктам відповідного права, визначеним Законом України «Про надання безоплатної вторинної правової допомоги»;
 • забезпечує спрямування, координацію та контроль діяльності відділу організації надання безоплатної вторинної правової допомоги та роботи з її надавачами місцевих центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги з питань організації надання безоплатної правової допомоги;
 • залучає у встановленому порядку перекладача для забезпечення надання безоплатної вторинної правової допомоги суб’єктам відповідного права;
 • забезпечує підготовку проектів наказів про припинення надання безоплатної правової допомоги, заміну адвокатів;
 • забезпечує проведення щоквартальних звірок відомостей із суб’єктами подання інформації, щодо кількості переданих та зареєстрованих повідомлень про випадки затримання осіб;
 • бере участь в опрацюванні проектів нормативно-правових актів з питань безоплатної правової допомоги в межах компетенції Відділу;
 • аналізує та узагальнює інформацію щодо випадків порушення суб’єктами подання інформації вимог Порядку інформування центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги про випадки затримання, адміністративного арешту або застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою; забезпечує інформування відповідних прокурорів Автономної Республіки Крим, областей, мм. Києва і Севастополя, відповідних регіональних або міжрегіональних органів, визначених Порядком, а також Координаційного центру у разі виявлення порушення суб’єктами подання інформації вимог Порядку;
 • забезпечує проведення щоквартальних звірок відомостей із суб’єктами подання інформації щодо кількості переданих та зареєстрованих повідомлень про випадки затримання осіб;
 • Розглядає звернення громадян (юридичних осіб), запити на інформацію з питань, що належать до компетенції Відділу;
 • Здійснює наповнення довідково-інформаційної платформи правових консультацій «WikiLegalAid» правовими консультаціями, удосконалює та підтримує їх в актуальному стані;
 • Бере участь в опрацюванні проектів нормативно-правових актів з питань безоплатної правової допомоги в межах компетенції Відділу.

  Компетенції, якими повинні володіти кандидати на посаду:

 • вільно володіє державною мовою;
 • має вищу освіту не нижче другого(магістерського) рівня;
 • має стаж роботи за фахом не менше як 2 роки;
 • має навички роботи на комп'ютері, достатні для самостійного створення текстових документів, таблиць, презентацій, використання правових довідкових систем та мережі Інтернет;
 • спроможність до ефективної усної та письмової комунікації;
 • має аналітичне мислення, спроможність до оперативного пошуку необхідної інформації;
 • володіє організаторськими здібностями, високою загальною культурою, є комунікабельною, товариською тощо;
 • є доброчесною і толерантною, порядною, відповідальною, стресостійкою.

  Досвід роботи в кримінальному процесі та/або в системі надання безоплатної правової допомоги є перевагою.

  Базовий рівень оплати - 8043 грн./місяць


Функціональні обов’язки:

 • приймає та реєструє повідомлення про затримання осіб, в тому числі тих, що надійшли від близьких родичів таких осіб та членів їх сімей;
 • приймає та реєструє постанови/ухвали про залучення захисника відповідно до положень Кримінального процесуального кодексу України слідчим, прокурором, слідчим суддею чи судом для здійснення захисту за призначенням або проведення окремої процесуальної дії;
 • здійснює реєстрацію звернень про надання безоплатної вторинної правової допомоги осіб, засуджених до покарання у вигляді позбавлення волі;
 • призначає адвоката шляхом видачі доручення;
 • приймає та здійснює контроль за надходженням вхідної кореспонденції на електронну адресу Центру;
 • приймає, обробляє та реєструє телефонні дзвінки, що надходять від суб'єктів подання інформації та інших осіб;
 • за результатами чергування подає добову статистичну інформацію.
 • Бере участь у підготовці довідкових, інформаційних, аналітичних, статистичних, звітних та інших матеріалів з питань, що належать до компетенції Відділу.
 • Збирає за встановленою формою статистичні дані про надання безоплатної вторинної правової допомоги з питань, що належать до компетенції Відділу;

  Компетенції, якими повинен володіти кандидат на посаду:

 • вільно володіє державною мовою;
 • має вищу освіту не нижче першого (бакалаврського) рівня;
 • має навички роботи на комп’ютері, достатні для самостійного створення текстових документів, таблиць, презентацій, використання правових довідкових систем та мережі Інтернет;
 • спроможність до ефективної усної та письмової комунікації;
  має аналітичне мислення, спроможність до оперативного пошуку необхідної інформації;
 • є доброчесною і толерантною, порядною, відповідальною, стресостійкою.

  Досвід роботи в системі надання безоплатної правової допомоги, юриспруденції або у правоохороних органах є перевагою.

  Режим роботи: з 9:00 до 9:00 / доба через 3

  Базовий рівень оплати - 6027 грн./місяц


Функціональні обов’язки:

 • забезпечує роботу з питань ведення бухгалтерського обліку, фінансової, бюджетної, статистичної та іншої звітності;
 • приймає участь у підготовці проекту штатного розпису Регіонального центру, розглядає проекти штатних розписів місцевих центрів, та подає на затвердження після розгляду на засіданні керівної ради начальнику Відділу;
 • приймає участь у підготовці інформації, необхідної для складення паспортів бюджетних програм, звітної інформації про виконання паспортів бюджетних програм;
 • приймає участь у підготовці документів для оплати послуг та відшкодування витрат адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу;
 • приймає учать у підготовці довідкових, інформаційних, аналітичних, статистичних, звітних та інших матеріалів з питань, що належать до компетенції Відділу;
 • приймає участь у підготовці матеріалів за результатами проведення перевірок, ревізій та інвентаризації, висновків за фактами виявлених порушень та вживає заходів щодо усунення виявлених порушень;
 • здійснює оформлення та передачу до архіву оброблених первинних документів та облікових регістрів, які є підставою для відображення у бухгалтерському обліку операцій та складання фінансової звітності;
 • складає на підставі даних бухгалтерського обліку фінансову та бюджетну звітність регіонального центру, а також консолідовану фінансову та бюджетну звітність по регіону;
 • готує інформацію про фінансовий стан регіонального центру та місцевих центрів, результати їх діяльності та рух бюджетних коштів;
 • бере участь в підготовці та укладанні контрактів/договорів, у тому числі з адвокатами, які надають безоплатну вторинну правову допомогу; забезпечує реєстрацію узятих бюджетних зобов’язань в органах Казначейства в межах бюджетних призначень на відповідний бюджетний період; здійснює контроль за виконанням контрактів/договорів та їх зберіганням;
 • опрацьовує акти надання безоплатної вторинної правової допомоги з відповідними розрахунками та додатками, візує їх, подає на затвердження директору та після затвердження подає на реєстрацію до органів Казначейства;
 • бере участь у підготовці матеріалів за результатами проведення перевірок, ревізій та інвентаризації, висновків за фактами виявлених порушень та вживає заходів щодо усунення виявлених порушень.

Компетенції, якими повинні володіти кандидати на посаду:

 • вільно володіє державною мовою;
 • має вищу освіту не нижче першого (бакалаврського) рівня. Вища освіта за спеціальністю у галузі знань «Управління та адміністрування» є перевагою;
 • має навички роботи на комп'ютері, достатні для самостійного створення текстових документів, таблиць, презентацій, використання правових довідкових систем та мережі Інтернет;
 • спроможність до ефективної усної та письмової комунікації;
 • має аналітичне мислення, спроможність до оперативного пошуку необхідної інформації;
 • є доброчесною і толерантною, порядною, відповідальною, стресостійкою.

Досвід роботи в системі надання безоплатної правової допомоги є перевагою.

Базовий рівень оплати - 6392 грн./місяць

 

 

 

Варто відзначити, що гості провели ще й профорієнтаційну роботу, адже III курс - випускний, і до отримання диплома бакалавра за спеціальністю  «Правоохоронна діяльність» залишилися лічені дні. Тому наші колеги, наскільки дозволяв час, розказали про місію і завдання системи БПД та запросили майбутніх юристів до Регіонального центру з надання БВПД у Херсонській області, де на початку травня відбудеться День відкритих дверей.

   
   
kc
   
ГРАФІК ПРИЙОМУ ГРОМАДЯН
   
algorytm zvernenya zasudzhenogo
   
algorumy
   
Stop reider
   
Wiki banner
   
ATO
   
дист точки доступу
   
peremishcheni
   
Infografika
   
Digest new
   

Адвокатам  

Advocats
   

Заходи  

1pracia

   

Кількість переглядів сайту  

1727793
Сьогодні
Учора
Цього тижня
Минулого тижня
У цьому місяці
Минулого місяця
Усього
1554
2617
4171
1664334
49551
88743
1727793

Ваш IP: 162.158.79.42
Час: 2019-11-19 16:08:45
   
© 2014-2018 Регіональний центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Херсонській області | При використанні матеріалів сайту посилання обов'язкове